Een pakkend begin!

Het begin van de les is van groot belang voor het vervolg. In de loop van de jaren bestaat het gevaar dat je als docent een bepaalde manier van het begin van de les eigen maakt. Het kan verfrissend werken om de les eens anders te beginnen. Daarnaast prikkelt dit de leerlingen ook meer. Verandering van spijs doet eten.

In de publicatie ‘Een pakkend begin! Ruim 30 concrete voorbeelden voor het economieonderwijs om goed van start te gaan’ bespreken Kees van Someren, Dorien Doornebos-Klarenbeek en ik een breed scala aan voorbeelden om de economieles te beginnen. Een gedeelte van de voorbeelden leent zich ook uitstekend om een nieuw thema te beginnen. Elk voorbeeld kent een vast stramien. Een korte inleiding met een beschrijving van de werkvorm wordt gevolgd door een beschrijving van een mogelijke uitwerking, een aantal tips en als laatste informatie over de geschatte tijdsduur en de toepassingsmogelijkheden (start van de les en/of start van een nieuw thema).

Deze publicatie is geschreven met het economie-onderwijs in gedachten. Dit sluit leraren van andere vakken natuurlijk niet uit, zij kunnen zich uiteraard ook door deze voorbeelden laten inspireren.